Technologia nanoszenia odpornych na ścieranie powłok domieszkowanych metalami ziem rzadkich dla przemysłu ceramicznego, cementowego i recyklingu

 

PW TSA jako partner Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach i prekursor nanotechnologii w spawalnictwie. 

 

Nanotechnologia- kliknij aby obejrzeć

 


 

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Instytucja Pośrednicząca Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach działania Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, lata 2014 –2020, Działanie 1.1 „ Projekty B+R przedsiębiorstw', Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Tytuł projektu: „Technologia nanoszenia odpornych na ścieranie powłok domieszkowanych metalami ziem rzadkich dla przemysłu ceramicznego, cementowego i recyklingu” nr Umowy POIR.01.01.01-00-0098/18.

Cel projektu: Celem projektu jest opracowanie optymalnej z punktu widzenia parametrów użytkowych technologii napawania elementów roboczych szczególnie narażonych na zużycie ścierne.

Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ TSA” Sp.j. M.Górski , S. Rutkowski.

Wartość dofinansowania: 1 551 480,00 zł.

Okres realizacji: 01.12.2018 – 28.02.2021.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Wybór najkorzystniejszej oferty.