RODO

Klauzula informacyjna - RODO ART. 13

W związku z wejściem w życie dnia 25 maja 2018 r. nowym unijnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego w dalszej części „RODO” informujemy, że:

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest PW „TSA” Sp.j. M.Górski, S. Rutkowski z siedzibą w Stalowej Woli, ul. Przemysłowa 41, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego , nr KRS 0000107297.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji współpracy gospodarczej (realizacji umów) na podstawie art. 6 ust 1 pkt b) RODO. Dane będą również przetwarzane celem wykonania obowiązków prawnych, w tym wystawianie faktur.
  3. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji umów, w przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy.
  5. Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje państwowe i urzędy upoważnione z mocy prawa.
  6. Dane udostępnione przez Państwa nie będą zautomatyzowane ani nie będą podlegały profilowaniu.
  7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do Państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa.
  9. Kontakt w sprawach związanych z ochroną danych osobowych jest pod adresem: biuro@pwtsa.pl lub pod numerem telefonu 15 8421411

Rodo - klauzura informacyjna tsa.pdf