OFERTA USŁUG NAPAWANIA ELEMENTÓW ROBOCZYCH TECHNOLOGIĄ MGSR OPRACOWANĄ I WDROŻONĄ W RAMACH PROJEKTU POIR.01.01.01-00-0098/18

Oferujemy usługi napawania elementów roboczych, części maszyn i urządzeń w ramach zrobotyzowanej technologii MGSR


W ramach prowadzonych prac uzyskano patent
PL 239586

 


Oferowane usługi obejmują nanoszenie powłok specjalnych na powierzchnie elementów roboczych takich jak:

1) Zgarniacze mas:


2) Wykładziny:


3) Młotki kruszarek


4) Łopatki i skrobaki mieszalników


5) Noże i bijaki


6) Ślimaki transportowe


7) Walce


8) Matryce kuźnicze


Zaprezentowane przykłady zastosowań naszej technologii stanowią jedynie fragment możliwości jej stosowania. Jesteśmy gotowi do rozszerzenia jej zakresu.

Zapraszamy do składania zapytań ofertowych

Kontakt:
biuro@pwtsa.pl