Rozwój Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „TSA” M. Górski, S.Rutkowski Sp.j. poprzez rozszerzenie oferty o innowacyjną usługę charakteryzującą się nowością w skali świata

 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej nr I ' Konkurencja i innowacyjna gospodarka'  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.

Tytuł projektu: „Rozwój Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 'TSA' M. Górski, S.Rutkowski Sp.j. poprzez rozszerzenie oferty o innowacyjną usługę charakteryzującą się nowością w skali świata”. Nr umowy RPPK.01.04.01-18-0086/19-00

Cel projektu: Projekt dotyczy budowy budynku socjalno -biurowego oraz hali produkcyjno-magazynowej w miejscowości Stalowa Wola oraz zakupu maszyn i urządzeń w celu wprowadzenia do Przedsiębiorstwa Wielobranżowego 'TSA' nowej innowacyjnej usługi polegającej na napawaniu stali narzędziowych trudno spawalnych z zastosowaniem nagrzewania cewką indukcyjną oraz odprężania wibracyjnego.

Nazwa Beneficjenta: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe 'TSA'  M.Górski, S.Rutkowski Sp.j.

Wartość dofinansowania:  1 803 367,05 zł

Okres  realizacji: styczeń 2020 - maj 2021

Zapytania ofertowe na roboty budowlane (20.12.2019)

Zapytanie ofertowe na roboty budowlane- poprawione (20.12.2019)

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

Załącznik 6

Załącznik 7

Załącznik 8

Wybór najkorzystniejszej oferty na roboty budowlane (20.12.2019)